oczy

Ortoptyka

Ortoptyka jest działem okulistyki, który zajmuje się diagnozą i nieoperacyjnym leczeniem zeza, niedowidzenia oraz innych zaburzeń wzroku. Jako dyplomowana ortoptystka zajmuję się:

  • wykonywaniem specjalistycznych badań – od pomiaru ostrości wzroku, poprzez badanie konwergencji, aż po widzenie stereoskopowe;
  • rehabilitacją ortoptyczną – ukierunkowaną na korekcję niedowidzenia, zeza i pozostałych zaburzeń;
  • rehabilitacją pleoptyczną – mającą na celu poprawę ostrości widzenia oka niedowidzącego.

Na pierwszej wizycie przeprowadzam szczegółowy wywiad oraz wykonuję odpowiednie badania. Po uzyskaniu wyników omawiam postawioną diagnozę oraz przygotowuję dalszy plan leczenia.

W moim Gabinecie Ortoptycznym przyjmuję dzieci w każdym wieku.

Kiedy warto zgłosić się do ortoptysty?

Zaburzenia związane z widzeniem u dzieci zawsze są sygnałem alarmowym, który powinien skłonić rodzica do wizyty u specjalisty.

Wśród typowych objawów, jakie towarzyszą problemom ze wzrokiem, wyróżniamy:

  • pogorszenie ostrości widzenia,
  • mrużenie,
  • łzawienie,
  • przymykanie jednego oka,
  • zezowanie,
  • opadanie powieki.

Do ortoptysty warto udać się nie tylko wtedy, kiedy pojawią się zaburzenia widzenia. Kompleksowe badanie ortoptyczne warto wykonać u każdego dziecka – jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Wczesne wykrycie nieprawidłowości nie tylko zwiększy szanse na wyleczenie, ale równocześnie ułatwi naukę i pozytywnie wpłynie na stawiane postępy.

chłopczyk u okulisty

Rehabilitacja ortoptyczna

chłopczyk u okulisty

Rehabilitacja pleoptyczna