Rehabilitacja pleoptyczna

Rehabilitacja pleoptyczna to specjalistyczna forma terapii wzrokowej, która koncentruje się na poprawie zdolności percepcji i współpracy między obiema siatkówkami oczu. Pleoptykę stosuje się głównie w przypadku dzieci z zaburzeniami binokularnymi, takimi jak skrzyżowanie siatkówek, co prowadzi do trudności w uzyskiwaniu jednego obrazu z obu oczu.

Wady wzroku, w szczególności te związane z niedowidzeniem, można skutecznie korygować za pomocą specjalistycznych ćwiczeń. W ramach prowadzonej rehabilitacji pleoptycznej staram się poprawić komfort i jakość widzenia u dzieci – przywracając plamce żółtej siatkówki oka właściwe, fizjologiczne znaczenie.

Terapia pleoptyczna sprowadza się do przysłonięcia zdrowego oka (opturacji) – a tym samym zmuszenia chorego oka do pracy. W zależności od rozległości i zaawansowania niedowidzenia dobieram odpowiednie ćwiczenia oraz wykorzystuję specjalistyczny sprzęt wspomagający.

Wśród urządzeń znajdujących zastosowanie w rehabilitacji pleoptycznej znajdują się między innymi: eutyskopy i stymulatory widzenia.

 

Kiedy ćwiczenia pleoptyczne są najskuteczniejsze?

Rehabilitacja pleoptyczna ma na celu poprawę zdolności obu oczu do współpracy i uzyskiwania jednego, zogniskowanego obrazu. Głównym celem jest eliminacja lub znaczna redukcja skrzyżowania siatkówek.

Rehabilitacja pleoptyczna przynosi najlepsze efekty u najmłodszych Pacjentów. Dlatego też zaleca się jej prowadzenie u dzieci w wieku 2-14 lat – w tym okresie wada niedowidzenia zazwyczaj nie jest jeszcze zaawansowana i łatwo można ją korygować.

Niezależnie od wieku dziecka, efekty przyniesie tylko systematyczna praca – zarówno podczas rehabilitacji u specjalisty, jak i w warunkach domowych.

 

dziewczynka na badaniu wzroku

Terapia widzenia Warszawa Wawer: Zalecenia do rehabilitacji pleotycznej

Pleoptykę stosuje się przede wszystkim w przypadku dzieci z diagnozowanymi zaburzeniami binokularnymi, które wpływają na zdolność do widzenia przestrzennego. Pacjenci angażują się w różnego rodzaju ćwiczenia wzrokowe, które pomagają w rozwijaniu zdolności koordynacyjnych obu oczu. W niektórych przypadkach terapia pleoptyczna może obejmować użycie pryzmatów, które pomagają w korygowaniu skrzyżowania siatkówek.

 

Skuteczne leczenie niedowidzenia Warszawa Wawer dzięki rehabilitacji

Postępy w terapii pleoptycznej prowadzonej w moim gabinecie są śledzone i monitorowane na wizytach kontrolnych, a plan leczenia może być dostosowywany w miarę uzyskiwania wyników. Moja oferta obejmuje także leczenie różnych zaburzeń, między innymi zaburzenia konwergencji.

Rehabilitacja pleoptyczna jest skomplikowaną dziedziną terapii wzrokowej, która wymaga indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Jej skuteczność zależy od wielu czynników, w tym rodzaju zaburzenia binokularnego i współistniejących problemów wzrokowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ćwiczeń pleoptycznych, skontaktuj się ze mną.

 

badanie wzroku