Zaburzenia konwergencji Warszawa Wawer

Zaburzenie konwergencji to niedowład mięśni skośnych oczu, czyli schorzenie związane z trudnościami w skupianiu obu oczu na jednym punkcie bliskim, zwłaszcza podczas czytania, pisania czy innych czynności wymagających zbliżonego oglądania. Konwergencja to zdolność oczu do wspólnego skierowania się ku środkowi, aby utrzymać jedno, pojedyncze widzenie obiektu bliskiego. Osoby cierpiące na zaburzenia konwergencji mogą doświadczać różnych objawów, takich jak podwójne widzenie, zmęczenie oczu, bóle głowy, trudności z utrzymaniem koncentracji czy bóle oczu. Te objawy mogą nasilać się podczas wykonywania zadań wymagających długotrwałego skupiania się na bliskich przedmiotach. 

 

Diagnostyka zaburzeń konwergencji

Zapraszam do mojego Gabinetu Ortoptycznego — specjalizuję się w kompleksowej diagnostyce zaburzeń konwergencji. Przeprowadzam badania ortoptyczne i wykorzystuję owoczesne metody badawcze, takie jak testy ortoptyczne, okulistyczne i obrazowanie oka, aby precyzyjnie zidentyfikować specyfikę problemów konwergencyjnych u pacjenta.

 

Leczenie zaburzeń konwergencji

Skupiam się na terapii, która obejmuje szereg specjalistycznych ćwiczeń i technik. Poprzez pracę nad kontrolą konwergencji, układem wzrokowo-ruchowym i umiejętnościami skupiania, dążę do poprawy współpracy obu oczu. Proponuję także zestawy ćwiczeń wzrokowo-ruchowych, które wspierają rozwój koordynacji oczu, poprawę zdolności konwergencji oraz zwiększenie stabilności obrazu wzrokowego. Ćwiczenia te są dostosowane do wieku, stopnia zaawansowania zaburzeń i indywidualnych predyspozycji pacjenta.