Diagnoza ortoptyczna

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności w nauce bądź też zgłasza pogorszenie widzenia, zgłoś się na kompleksową diagnostykę do mojego Gabinetu Ortoptycznego w Warszawie. Przyjmuję dzieci w każdym wieku, wykonując badania przy pomocy specjalistycznej aparatury.

W skład diagnozy wchodzi:

 • badanie ostrości wzroku – zarówno do dali, jak i do bliży,
 • test z zasłanianiem oka (opturacja),
 • badanie konwergencji,
 • badanie akomodacji,
 • badanie ruchomości gałek ocznych,
 • badanie fiksacji,
 • badanie na synoptoforze.

Po wykonaniu badań omawiam postawioną diagnozę, następnie tworząc indywidualny plan leczenia i przekazując wskazówki dotyczące ćwiczeń w domu. Przygotowuję także dzieci do zabiegu operacyjnego, jak tez oferuję rehabilitację po operacji.

diagnostyka optyczna

Do kogo skierowana jest diagnoza ortoptyczna?

Badania ortoptyczne mają na celu ocenić istotne parametry wzrokowe – tj. ostrość, stopień rozwoju widzenia obuocznego, sprawność akomodacji i ruchów sakkadowych, zakres konwergencji oraz sprawność akomodacji.

Kompleksowa diagnoza ortoptyczna skierowana jest do dzieci:

 • mających obniżoną ostrość wzroku – w szczególności niedowidzenie jednooczne,
 • cierpiących na zeza,
 • mających trudności z koncentracją, pracą wzrokową i nauką,
 • mrużących oczy,
 • o obniżonej koordynacjo wzrokowo-ruchowej.

Jeżeli zauważyłeś u swojej pociechy co najmniej jeden z wyżej wymienionych objawów, skontaktuj się ze mną. Na diagnozę zapraszam również dzieci niemające żadnych dolegliwości.

zabawa dzieci 2