Zaburzenia akomodacji Warszawa Wawer

Zaburzenie akomodacji odnosi się do problemów związanych z trudnościami w dostosowywaniu ostrości widzenia do różnych odległości. Proces akomodacji to zdolność oka do zmiany kształtu soczewki w celu skupienia obrazu na siatkówce, umożliwiając ostre widzenie obiektów znajdujących się w różnych odległościach.

Zaburzenia akomodacji mogą przybierać różne formy, takie jak spazmy akomodacyjne (nadmierny skurcz mięśni akomodacyjnych), osłabienie akomodacji (zmniejszona zdolność soczewki do elastycznego dopasowywania się) lub nieprawidłowe zastosowanie akomodacji (nieefektywne korzystanie z mechanizmu akomodacji).

 

Diagnostyka zaburzeń akomodacji

W moim gabinecie ortoptycznym oferuję kompleksową diagnostykę zaburzeń akomodacji. Przeprowadzamy szczegółowe badania wzrokowe, w tym testy akomodacyjne, ocenę zdolności do ostrego widzenia na różnych odległościach oraz analizę funkcji soczewki oka.

 

Leczenie zaburzeń akomodacji

Dla pacjentów z diagnozą zaburzeń akomodacji opracowuję spersonalizowane programy terapeutyczne. Wykorzystuję ćwiczenia ortoptyczne i wzrokowo-ruchowe, treningi akomodacyjne oraz terapie wizualne, które mają na celu poprawę elastyczności soczewki oka i koordynacji mięśni zaangażowanych w proces akomodacji.

Stosuję praktyczne i skuteczne metody, które pomagają pacjentom radzić sobie z trudnościami akomodacyjnymi w codziennym życiu. Uczę technik dostosowywania widzenia do różnych sytuacji, co przyczynia się do poprawy jakości widzenia. W ramach leczenia regularnie monitoruję postępy pacjentów na wizytach kontrolnych, dostosowując program terapeutyczny do ich indywidualnych potrzeb.